Impulsregelingen

Een student van het Graafschap College die nu voor de opleidingsrichting Technicus Engineering of Middenkader Smart Industry (bol niveau 4) kiest, krijgt een volledig kosteloze opleiding aangeboden. Boekenpakket, werkkleding, gereedschap, schoolbijdrage, zelfs het lesgeld wordt vergoed. Als de deelnemer na vier jaar de opleiding met goed gevolg doorlopen heeft, zullen de aan deze impulsregeling verbonden bedrijven hun uiterste best doen om de deelnemers te helpen bij het vinden van een passende baan.

De bedrijven die aan impulsregeling deelnemen ondertekenen een overeenkomst waarin ze een aantal zaken vastleggen. Jaarlijks betalen ze een vast bedrag voor hun deelname. Het bedrijf stelt verder een stageplaats beschikbaar en betaalt voor het werk dat de deelnemer verricht een uurbedrag aan de Stichting SIRA, waar de impulsregeling onder valt.

Terwijl overal in het land de instroom van studenten betreffende de genoemde opleidingen alleen nog maar verder achteruit is gegaan, is de opleiding in de regio Achterhoek na een aantal magere jaren flink gegroeid. Uit onderzoek weten we dat dit niet ten koste is gegaan van instroom in andere opleidingen of scholen, maar dat het verbeterde imago van de beroepen in de metaal, werktuigbouw en smart industry de vele publiciteit die aan de impulsregelingen gegeven is de voornaamste reden van de vergrote instroom zijn.