Metaalimpuls (SIRA)

Waarom Metaal Impuls?
Metaal Impuls is een aantal jaren geleden ontstaan op initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Graafschap College. Reden was de terugloop van het aantal deelnemers dat koos voor de studierichting werktuigbouwkunde voor niveau 4 van de beroepsopleidende leerweg, de vroegere MTS-opleiding, en om te voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel van het regionale bedrijfsleven. De verminderde toestroom van deelnemers was een landelijke ontwikkeling, maar was extra zorgelijk voor Oost-Gelderland, waar van oudsher veel metaalbedrijven gevestigd zijn. Door als onderwijs en bedrijfsleven intensief samen te werken en gezamenlijk een plan op te stellen werd de opleiding aantrekkelijker. Daardoor nam de instroom van nieuwe deelnemers weer aanzienlijk toe.

Aantrekkelijkheid van de opleiding
De student die nu voor de opleidingsrichting Middenkader Engineer (bol niveau 4) kiest, krijgt een volledig kosteloze opleiding aangeboden. Boekenpakket, werkkleding, gereedschap, schoolbijdrage, zelfs het lesgeld wordt vergoed. Als de deelnemer na vier jaar de opleiding met goed gevolg doorlopen heeft, zullen de aan Metaal Impuls deelnemende bedrijven hun uiterste best doen om de deelnemers te helpen bij het vinden van een passende baan. De opleiding is ook inhoudelijk aantrekkelijker geworden doordat er meteen vanaf het eerste jaar in ieder leerjaar een periode van tien weken beroepspraktijkvorming (bpv, vroeger 'stage' genoemd) is opgenomen.

Wat doen de deelnemende bedrijven?
De bedrijven die aan Metaal Impuls deelnemen ondertekenen een overeenkomst waarin ze een aantal zaken vastleggen. Jaarlijks betalen ze een vast bedrag voor hun deelname. Het bedrijf stelt verder een stageplaats beschikbaar en betaalt voor het werk dat de deelnemer verricht een uurbedrag aan Metaal Impuls.

Resultaat van Metaal Impuls
Terwijl overal in het land de instroom van studenten voor de studierichting Middenkader Engineer (bol niveau 4) alleen nog maar verder achteruit is gegaan, is de opleiding in de regio Achterhoek na een aantal magere jaren flink gegroeid. Uit onderzoek weten we dat dit niet ten koste is gegaan van andere opleidingen of scholen, maar dat het verbeterde imago van de beroepen in de metaal en werktuigbouw de vele publiciteit die aan Metaal Impuls gegeven is de voornaamste reden van de vergrote instroom zijn.

Toezicht
Om te kunnen garanderen dat de gelden goed besteed worden, is een stichting opgericht: Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA). Deze stichting heeft een onafhankelijke voorzitter; daarnaast zitten er vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven in. Jaarlijks brengt de stichting verslag uit aan de deelnemende bedrijven en legt ze financiële verantwoording af.

Voor het toezicht op de dagelijkse zaken is er een begeleidingscommissie Metaal Impuls gevormd, waarin direct betrokkenen uit het bedrijfsleven en het regionaal opleidingencentrum zitten. Deze commissie komt regelmatig bij elkaar.

Meer bedrijven nodig
Inmiddels doen ruim 175 bedrijven in Oost-Nederland mee aan Metaal Impuls. Dat zijn niet alleen metaalbedrijven. Ook aan bedrijven die een stageplaats aan kunnen bieden bij bijvoorbeeld een onderhoudsdienst, een tekenkamer, een technische dienst of een commercieel-technische afdeling is behoefte. Het is belangrijk dat het aantal aangesloten bedrijven groot blijft. Daarom zijn er steeds nieuwe deelnemende bedrijven nodig; bedrijven die verantwoordelijkheid willen nemen voor goed beroepsonderwijs in de eigen regio.

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht