Smart Industry & Business Modeling

De uitdaging voor krachtige ondernemingen in de maakindustrie is economische waarde te behouden, of liever nog, te verbeteren. Dynamische en snelle ontwikkelingen in de industrie bieden voor ondernemers unieke nieuwe technologieën en stimuleren nieuwe manieren van werken. Met Smart Industry wordt ingezet op het optimaliseren van de productie met inzet van ICT en het optimaliseren van de interactie tussen mens en machine. Smart Industry zorgt voor sneller, duurzamer en goedkoper produceren, vernieuwende mogelijkheden voor producten en leidt bovendien tot hoogwaardige kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen en de implementatie van veranderingen hebben impact op de bestaande business modellen van bedrijven. De ontwikkelingen rondom Smart Industry vragen daarom zeker aandacht voor de mogelijkheden en kansen voor de waarde proposities van het bedrijf en voor de andere aspecten van het business model. In de unieke serie masterclasses wordt de verbinding gelegd tussen de ontwikkelingen van Smart Industry en de impact die deze hebben je strategie en business model.

Bekijk hier de impressie van de masterclasses.