Cobotpool

We staan aan het begin van een revolutie in de toepassing van robots in het MKB. Cobots komen snel op de markt, zijn direct inzetbaar, betaalbaar en eenvoudig in gebruik. Organisaties zullen hierdoor veranderen. Het doel van dit project is om te ontdekken c.q. te leren over wat cobots kunnen, welke types waar ingezet kunnen worden en wat dit betekent voor de industrie.

Het idee: we vormen een pool van een tweetal Cobots* (direct inzetbaar; complete systemen inclusief gripper en vision) en een viertal bedrijven die de mogelijkheden van Cobots willen onderzoeken. De robots zijn elk 5 weken bij een bedrijf, die ermee experimenteert in het productieproces. Een ander bedrijf (die op dat moment geen robot uit de pool gebruikt) kijkt mee. Er wordt gekeken naar toepassingen, mogelijkheden, beperkingen en de betekenis voor de organisatie. De ervaringen worden rond de wissel binnen de gehele pool uitgewisseld. Na het project wordt ter afsluiting een bijeenkomst georganiseerd voor andere belangstellende bedrijven.

*Collaborative robots; robots die makkelijk (en veilig) met mensen samenwerken

Het CIVON heeft de twee cobots worden gekocht. Een poolmanager organiseert de eerste bijeenkomsten, beheert het proces, bewaakt de voortgang en de ‘spelregels’ die de deelnemers met elkaar afspreken en faciliteert de kennisuitwisseling binnen de pool en draagt er zorg voor dat de resultaten en ervaringen gedeeld worden met de buitenwereld. De deelnemers verzorgen zelf de inpassing in de eigen bedrijfsprocessen, met eventuele voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Studenten van het Graafschap College MKE niveau 4, leerjaar 4, helpen bij de implementatie gedurende de eindstage.

Bekijk het project op ons vimeo-kanaal.