Metaalimpuls

metaalimpuls

Waarom Metaal Impuls?
Metaal Impuls is een aantal jaren geleden ontstaan op initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Graafschap College. Reden was de terugloop van het aantal deelnemers dat koos voor de studierichting werktuigbouwkunde voor niveau 4 van de beroepsopleidende leerweg, de vroegere MTS-opleiding, en om te voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel van het regionale bedrijfsleven. De verminderde toestroom van deelnemers was een landelijke ontwikkeling, maar was extra zorgelijk voor Oost-Gelderland, waar van oudsher veel metaalbedrijven gevestigd zijn. Door als onderwijs en bedrijfsleven intensief samen te werken en gezamenlijk een plan op te stellen werd de opleiding aantrekkelijker. Daardoor nam de instroom van nieuwe deelnemers weer aanzienlijk toe.

Aantrekkelijkheid van de opleiding
De student die nu voor de opleidingsrichting Middenkader Engineer (bol niveau 4) kiest, krijgt een volledig kosteloze opleiding aangeboden. Boekenpakket, werkkleding, gereedschap, schoolbijdrage, zelfs het lesgeld wordt vergoed. Als de deelnemer na vier jaar de opleiding met goed gevolg doorlopen heeft, zullen de aan Metaal Impuls deelnemende bedrijven hun uiterste best doen om de deelnemers te helpen bij het vinden van een passende baan. De opleiding is ook inhoudelijk aantrekkelijker geworden doordat er meteen vanaf het eerste jaar in ieder leerjaar een periode van tien weken beroepspraktijkvorming (bpv, vroeger 'stage' genoemd) is opgenomen.

Wat doen de deelnemende bedrijven?
De bedrijven die aan Metaal Impuls deelnemen ondertekenen een overeenkomst waarin ze een aantal zaken vastleggen. Het bedrijf stelt verder een stageplaats beschikbaar en betaalt voor het werk dat de deelnemer verricht een uurbedrag aan Metaal Impuls.