Over het DRU Industriepark

In 1754 werd tegenover het vroegere kasteel Ulft (de zuster van Willem de Zwijger heeft er nog gewoond) een ijzermolen opgericht. Een ijzermolen bestond uit een hoogoven en een watermolen. Die laatste was nodig om energie op te wekken voor de enorme blaasbalgen die het vuur voldoende heet maakten om de smelttemperatuur te bereiken. Het ijzer werd gevonden in de omgeving: dikke brokken oer (ijzerhoudend zand) kwamen bij het ploegen uit de akkers omhoog. Boeren uit de omgeving brachten het naar de hut, zoals de ijzersmelterij genoemd werd. De houtskool die nodig was om de oven op te stoken kwam uit de omgeving. Het vak van kolenbrander is ook in die tijd ontstaan.


DRU
De allereerste ijzermolen werd opgericht door de graaf van Bergh, die op het kasteel Ulft woonde. Samen met dr. J.M. Roukens, J.H. Bögel en C. Henning ondertekende hij op 17 mei 1754 een akte ter oprichting van een IJzerhut te Ulft. De graaf gaf ook toestemming voor het gebruik van het water uit de Meulenbeek, een aftakking van de Oude IJssel. Twintig jaar later kwam de hut in handen van de heren Diepenbrock en Reigers, afkomstig uit Bocholt (Duitsland). Zij gaven de initialen aan de merknaam DRU: Diepenbrock en Reigers Ulft. De DRU zou in de jaren erna uitgroeien tot een van de belangrijkste werkgevers van Ulft en omgeving.

DRU Industriepark
Eind jaren negentig wordt de druk om te vernieuwen zo groot dat de DRU opgaat in het internationale concern Kendrion. Uiteindelijk waren de gebouwen, waarvan de oudste honderd jaar, niet meer geschikt voor moderne productie. In 2003 sloot de fabriek in Ulft haar deuren voorgoed.
Zeven gebouwen zijn behouden gebleven. Ze hebben of krijgen allemaal een nieuwe functie. Verleden, heden en toekomst blijven daarbij nauw met elkaar verbonden. In alle gebouwen zijn markante elementen bewaard gebleven. De gebouwen blijven daarmee hun eigen typische historie en karakter uitstralen. Het grootste gedeelte (bijna 70%) van de gebouwen op de 'DRU' is ontworpen door architect Gerrit Beltman en zijn zoon Arend. De oude emailleerfabriek met haar markante watertoren draagt de kenmerkende signatuur van zowel Gerrit als Arend en is niet voor niets naar hen vernoemd; het Beltmancomplex.
Op het DRU Industriepark zijn nu wonen, werken, cultuur en recreëren samengebracht. In de DRU Cultuurfabriek zijn theater- muziek- en vergaderzalen gevestigd. Ook de Ulftse bibliotheek zit er. De woningbouwcorporatie Wonion koos het Beltmancomplex als haar thuisbasis. Er zijn ook woningen gebouwd in diverse gebouwen op het DRU-complex. In de SSP-HAL (Stainless Steel Products) worden grote evenementen gehouden. En in de voormalige Afbramerij is het CIVON Innovatiecentrum te vinden.