Smart Business Center

De meeste projecten en experimenten bij CIVON Innovatiecentrum zijn de afgelopen jaren mede gefinincierd door SBC (Smart Business Center). Studenten van het Graafschap College, Anton Tijdink Techniekopleidingen, het Saxion en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ondernemers en docenten leren en onderzoeken samen nieuwe technologieën. Vervolgens DELEN zij de resultaten met collega’s. Daarmee wordt bedoeld, het delen met: collega-studenten, -docenten en -ondernemers. En hoe geweldig is het dat in deze ontdekkingstocht ook jonge kinderen mee kunnen kijken naar deze experimenten en soms zelf ook kunnen experimenteren tijdens initiatieven als de robotschool?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ER-Wjxf3Bd0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Een mooi voorbeeld van laagdrempelig experimenteren wordt hieronder in een filmpje toegelicht. Het beschrijft de eerste resultaten van de samenwerking tussen de firma Van Raam, het Graafschap College en het CIVON binnen het Smart Business Center vanuit de Cobotpool.

In het Smart Business Center, dat gevestigd is in het innovatiecentrum te Ulft, wordt het leven lang ontwikkelen gestimuleerd, geïnitieerd en geeffectueerd.

Een mooi voorbeeld wordt hieronder toegelicht. Het beschrijft de wijze waarop het experiment met een Cobot leidde tot een enorme boost bij de medewerkers van het bedrijf Varex Imaging om te kijken wat nog meer mogelijk was met deze nieuwe technologie. In plaats van een bedreiging, wordt het gezien als een enorme kans. Een kans die smaakte naar meer en zijn vervolg krijgt in een flexibele assemblagecel. Met de volgende reden, zoals de heer Gerben Heideman van Varex Imaging het verwoord : “Gezamenlijk experimenteren en delen geeft een boost waardoor je op een hoger plan kunt komen!”

Het experimenteren met Cobots zal vanwege zijn succes worden uitgebreid naar de rest van Gelderland. De eerste stappen zijn hiervoor reeds gezet met ander Regionale Opleidingen Centra in de provincie Gelderland.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m9dtgIkTLtU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>