Doelstellingen

  • De deelnemers krijgen inspiratie, inzichten en handreikingen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom Smart Industry, waar mee zij -een start kunnen maken met- verdere ontwikkelingen en concepten van Smart Industry in hun bedrijf kunnen implementeren.
  • De deelnemers hebben kennis en inzichten opgedaan over business modeling en beschikken over moderne tools voor strategie en
  • business model innovatie. Zij kunnen in relatie met de ontwikkelingen van Smart Industry kansen en mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe business modellen.
  • De deelnemers hebben met elkaar en met de experts vanuit de masterclasses een Expert Netwerk opgebouwd, dat ondersteunend is voor de verdere ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry en Business Modeling.
  • De ontwikkelingen bij bedrijven op het gebied van Smart Industry vergroten de kansen voor samenwerking en co-creatie en dragen bij aan het versterken van de positie van de maakindustrie in de regio.